slide-1 slide-2 slide-3

Plovoucí podlahy


Náš sortiment plovoucích podlah naleznete na levé straně v menu (laminát a dřevo).

Zde na našich stránkách je jen část toho, co nabízíme. Máme na výběr více jak z 10 000 vzorů podlahových krytin, zde na stránkách cca 1 100.

Pokud by Vás zajímali další vzory podlah, které jste tu nenašli, kontaktujte nás. Domluvíme si nezávaznou schůzku, rádi Vám poradíme a ukážeme náš další sortiment. 

 

Plovoucí podlahy jsou druhy podlahy, které ve své skladbě obsahuje zvukově-izolační vrstvu. Používají se především v bytových prostorách. Díky svým dobrým vlastnostem jsou vhodné i v prostorách veřejných budov, ve kterých jsou mnohem větší nároky.

Druhy plovoucí podlahy

Podle druhu nášlapné vrstvy

 • laminátová plovoucí podlaha
 • dřevěná třívrstvá plovoucí podlaha
 • dýhovaná plovoucí podlaha
 • linoleová plovoucí podlaha
 • korková plovoucí podlaha

Výhody

Nejvýznamnější výhodou plovoucí podlahy je její akustická izolace, která zabraňuje přenosu hluku z místnosti do ostatních částí domu. Mezi další výhody plovoucích podlah patří zejména rychlost montáže a čistota při pokládce. Dále menší nároky na pevnost podkladu, zdravotní nezávadnost, jednoduchá údržba a v neposlední řadě i snadná demontáž a cena.

Nevýhody

Plovoucí podlahy nejsou vhodné do vlhkých místností či místností s často se měnícím klimatem jako jsou předsíně, vstupní haly apod.

 

Konstrukce plovoucí podlahy

Plovoucí podlaha sestává z několika vrstev. Vespod leží podkladní vrstva podlahy, na ní je zvukově izolační vrstva, tvořená různými druhy stavebních akustických izolací, dále vrstva roznášecí a vrstva nášlapná, tvořící vrchní část skladby.

Podlaha je uložena na nosné konstrukci stropu (železobetonová deska, dřevěný záklop, …), nebo v případě spodního podlaží na základové desce.

 

Vrstvy

 • Nášlapná vrstva: Horní vrstva skladby podlahy, která je ve styku s okolím. Může být tvořena dřevěnými vlysy, parketami, apod. Pro plovoucí podlahy se nedoporučuje použití keramické dlažby z důvodu takřka nemožného akustického odizolování.
 • Roznášecí vrstva: Roznáší tlaky přenášené z nášlapné vrstvy rovnoměrně do podkladu. Může být tvořena např. dřevotřískovými deskami (lehká plovoucí podlaha) nebo betonovým potěrem či mazaninou (těžká plovoucí podlaha)
 • Zvukově-izolační vrstva: Má za úkol zabránit přenosu hluku do okolních konstrukcí a prostor za nimi. V praxi se používají různé druhy stavebních zvukově izolačních desek.
 • Parotěsná vrstva: Zabraňuje případnému vnikání vlhkosti ze spodních konstrukcí do izolační vrstvy. V praxi se používá například PVC fólie.

 

Hodnocení z hlediska požadavků na akustickou izolaci

Konstrukce hodnotíme podle 2 hledisek.

 • Vzduchová neprůzvučnost: Schopnost konstrukce zabránit šíření zvuku vzduchem (hlasy, zvuky strojů, apod.).
 • Kročejová neprůzvučnost: Schopnost konstrukce zabránit šíření zvuku kontaktem s konstrukcemi (kroky, údery do konstrukce, apod.)
 • Podkladní vrstva: Jde o vrstvu vytvářející dokonale rovný podklad pod ostatní vrstvy podlahy (Např. betonový potěr, samonivelační stěrka, apod.)

Ideální podklad pro plovoucí podlahy je podkladový beton, dostatečně vyschlý na to, aby nedošlo k poškození podlahové krytiny. Dilatace od stěn by měla být minimálně 10 mm, a to kvůli tepelným a vlhkostním změnám.